دیدار مجدد با پیام‌های قدیمی بر روی مک؛

اگر در آرزوی وصال پیام یا پیوستِ پیغام قدیمی هستید یا این که به سرتان زده است تا پیغام‌های کوتاه خود را از سیستمی به…

ادامه مطلب دیدار مجدد با پیام‌های قدیمی بر روی مک؛