هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و یکم

در این شماره خواهید خواند: – Larry Page مدیراجرایی گوگل: عصبانیت استیوجابز در مورد آندروید فقط یک نمایش بوده است – Ashton Kutcher در نقش…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و یکم