برنامه Tiny Umbrella با امکان ذخیره SHSH برای فیرم ویر ۵.۱ آپدیت شده است

برنامه Tiny Umbrella با امکان ذخیره SHSH برای فیرم ویر ۵.۱ آپدیت شده است. قبل از هر چیز شاید بخواهید بدانید SHSH Blob چیست و…

ادامه مطلب برنامه Tiny Umbrella با امکان ذخیره SHSH برای فیرم ویر ۵.۱ آپدیت شده است

ذخیره SHSH Blob برای آی پد۲

با ذخیره SHSH Blob برای هر فیرم ویری از دستگاه می توانید حتی با آپدیت به فیرم ویرهای جدیدتر در صورت نیاز به فیرم ویرهای…

ادامه مطلب ذخیره SHSH Blob برای آی پد۲