نقاب ساعت اپل بر چهره‌ی گوشی‌های آیفون؛

اگر پیش‌تر با برنامه‌ی Aeternum (توئیکی که صفحه‌ی خانه‌ی گوشی‌های آیفون را با Interface ساعت اپل عوض می‌کند) کار کرده باشید، احتمالاً برنامه‌ی Watchboard نیز…

ادامه مطلب نقاب ساعت اپل بر چهره‌ی گوشی‌های آیفون؛