معرفی برنامه ‌+Birthday Calendar برای دستگاه های iOS

+Birthday Calendar مطمئنا برای شما هم خیلی اتفاق افتاده که تولد دوستان یا افراد خانواده تون را فراموش می کنید. از قبل تصمیم داشته اید…

ادامه مطلب معرفی برنامه ‌+Birthday Calendar برای دستگاه های iOS