ده سال از عرضه اولین آی پاد می گذرد

همانطور که می‌دانید از عرضه اولین آی پاد توسط شرکت اپل ده سال می‌گذرد. پس از عرضه اولین آی پاد تحولی‌ در عرصه موسیقی ایجاد…

ادامه مطلب ده سال از عرضه اولین آی پاد می گذرد