هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و دوم

در این شماره خواهید خواند: – معرفی تبلت Microsoft Surface برای رقابت با آی پد – اپل فروشگاه نرم افزاری خود را به ۳۲ کشور…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و دوم