ترفند جدید فعال سازی سرویس های مکانی Siri در خارج آمریکا

International Locations for Siri نام یک ترفند جدید از Zaid Elkurdi بوده که توسط آن می توان از Siri برای پیدا کردن مکان ها در…

ادامه مطلب ترفند جدید فعال سازی سرویس های مکانی Siri در خارج آمریکا