ترفند های Mountain Lion – قسمت آخر

در قسمت دوم ترفند های Mountain Lion  به دو ترفند که با ترکیب Control کار می کردند و نمایش و پنهان کردن داک و…  پرداختیم حال…

ادامه مطلب ترفند های Mountain Lion – قسمت آخر