تعریف کاربران مختلف بر روی سیستم‌های مک؛

برای این که اطلاعات و فایل‌های خصوصی کاربران سیستم‌های مک محفوظ بماند و از گزند نامحرمان در امان بماند، OS X تدابیر ویژه‌ای را در…

ادامه مطلب تعریف کاربران مختلف بر روی سیستم‌های مک؛