اپل دستگاه های خراب شده در حوادث ژاپن را رایگان تعمیر می کند

اپل به کسانی که دستگاه های مک یا iOS شان در زلزله و سونامی ژاپن خراب شده است پیشنهاد تعمیر رایگان داده است. یک راهنما…

ادامه مطلب اپل دستگاه های خراب شده در حوادث ژاپن را رایگان تعمیر می کند