تغییر اپلیکیشن‌های پیش‌فرض بر روی سیستم‌های مک؛

هر زمان که هنگام کار با کامپیوترهای مک بر روی فایل یا Document خاصی دبل کلیک کنید، فایل یا سند مورد نظر به صورت خودکار…

ادامه مطلب تغییر اپلیکیشن‌های پیش‌فرض بر روی سیستم‌های مک؛