نکات iOS 5 – تغییر نام دستگاه iOS ای

اگر بیش از دو آی فون یا آی پاد تاچ داشته باشید احتمالا می خواهید که به هرکدام از آنها نام جداگانه ای بدهید تا…

ادامه مطلب نکات iOS 5 – تغییر نام دستگاه iOS ای