«جانی ایو» و وظیفه‌ی دشوار طراحی یک ساعت؛

در شب پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته «جانی ایو» خطاب به تماشاگرانی که در موزه‌ی هنرهای معاصر سانفرانسیسکوی امریکا گرد هم آمده بوده‌اند، اعلام داشت که هنگام…

ادامه مطلب «جانی ایو» و وظیفه‌ی دشوار طراحی یک ساعت؛