هفته نامه اپلستان٬ شماره هشتاد و یکم

در این شماره خواهید خواند: ———————————— – امنیت بیشتر برای iCloud – آمازون توانایی تولید تبلت ۹۹ دلاری را نخواهد داشت – استفاده ۱۰۰ درصدی…

ادامه مطلب هفته نامه اپلستان٬ شماره هشتاد و یکم