تنظیم خودکار ساعت آیفون و آیپد با فرا رسیدن بهار؛

با نزدیک شدن فصل بهار، زمزمه‌ها نیز در مورد تغییر ساعت رسمی در برخی از کشورها شنیده می‌شود و تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان…

ادامه مطلب تنظیم خودکار ساعت آیفون و آیپد با فرا رسیدن بهار؛