صفحه‌ی نمایشی کمی تا قسمتی ابری با Weatherboard؛

Weatherboard از جمله Tweakهای محبوبی است که به تازگی نسخه‌ی جدید آن برای استفاده بر روی ios 7 و 8 ارائه شده است. برنامه‌ی Weatherboard،…

ادامه مطلب صفحه‌ی نمایشی کمی تا قسمتی ابری با Weatherboard؛