شرکت اپل و سودای نوآوری‌های تازه در بازار خودروهای هوشمند؛

داغ‌ترین خبرها و شایعات این هفته‌ی دنیای فناوری متوجه شرکت اپل و خودروی هوشمندی بود که این شرکت تصمیم به طراحی و تولید آن گرفته…

ادامه مطلب شرکت اپل و سودای نوآوری‌های تازه در بازار خودروهای هوشمند؛

شرکت اپل و تولید خودروهای الکتریکی؛

سرانجام پس از حدس و گمان‌های بسیار، معمای خودرهای اسرارآمیز شرکت اپل نیز پاسخی درخور پیدا کرد و مشخص شد که شرکت اپل تصمیم گرفته…

ادامه مطلب شرکت اپل و تولید خودروهای الکتریکی؛