انتقادهای تازه به شرایط کاری در کارخانه‌های تولید محصولات اپل؛

در هفته‌ی اخیر یکی از شبکه‌های تلویزیون بی‌بی‌سی، مستندی را در مورد شرایط کاری در کارخانه‌های تولید محصولات اپل، در کشور چین به نمایش گذاشته…

ادامه مطلب انتقادهای تازه به شرایط کاری در کارخانه‌های تولید محصولات اپل؛