برنامه TinyUmbrella برای ذخیره SHSH برای iOS 6.0.1

برنامه Tiny Umbrella 6.01.00 برای ذخیره SHSH برای iOS 6.0.1 منتشر شد. این نسخه قابلیت ذخیره SHSH برای دستگاه های جدید عرضه شده یعنی دستگاه…

ادامه مطلب برنامه TinyUmbrella برای ذخیره SHSH برای iOS 6.0.1