روزنه جدید برای جیلبریک untethered دستگاه های A5 به بعد

همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم در حال حاضر به لطف حفره limra1n که روی دستگاه های iOS ای با پردازنده A4 یعنی iPodtouch 4g…

ادامه مطلب روزنه جدید برای جیلبریک untethered دستگاه های A5 به بعد