Tethered جیلبریک برای آی فون 3GS با Bootrom جدید و iOS 4.0 به زودی خواهد آمد

iH8Sn0w با موفقیت توانسته است یک جیلبریک tethered برای آی فون 3GS در iOS 4.0 با Bootrom جدید انجام دهد.

ادامه مطلب Tethered جیلبریک برای آی فون 3GS با Bootrom جدید و iOS 4.0 به زودی خواهد آمد