راهنمای نحوه ی انجام جیلبریک آی فون توسط JailbreakMe در iOS 4.0.0 و 4.0.1

این راهنمایی است برای انجام جیلبریک هر آی فون ( حتی آی فون 4 ) در iOS 4 توسط  JailbreakMe ارائه شده توسط Comex. قبل…

ادامه مطلب راهنمای نحوه ی انجام جیلبریک آی فون توسط JailbreakMe در iOS 4.0.0 و 4.0.1

جیلبریک برای همه ی دستگاه ها(حتی آی فون 4) در iOS 4 ارائه شد.

Comex جیلبریک تمام دستگاه ها در iOS 4 را شامل آی فون 4 ارائه داد. او یک لینک به http://www.jailbreakme.com را توییت کرده است.

ادامه مطلب جیلبریک برای همه ی دستگاه ها(حتی آی فون 4) در iOS 4 ارائه شد.