Pod2g: عرضه عمومی جیلبریک برای دستگاه های +A5 حداقل هفته ها زمان نیاز دارد

Pod2g شخصی که با تلاش ها و حفره های یافت شده از طرف او جیلبریک Untethered برای فیرم ویر ۵ و ۵.۰.۱ حتی برای آی…

ادامه مطلب Pod2g: عرضه عمومی جیلبریک برای دستگاه های +A5 حداقل هفته ها زمان نیاز دارد