شاید جیلبریک Untethered فیرم ویر ۴.۳.۴ به این زودی ها منتشر نشود!

بعد از انتشار iOS 4.3.4 و پوشانده شدن حفره ای که Comex از آن برای جیلبریک iOS 4.3.3 استفاده کرد.  iPhone Dev-Team به سرعت نسخه…

ادامه مطلب شاید جیلبریک Untethered فیرم ویر ۴.۳.۴ به این زودی ها منتشر نشود!