راهنمای نحوه ی انجام جیلبریک آی پاد تاچ توسط JailbreakMe در iOS 4.0.0

این راهنمایی است برای انجام جیلبریک هر آی پاد تاچ در iOS 4 توسط  JailbreakMe ارائه شده توسط Comex.

ادامه مطلب راهنمای نحوه ی انجام جیلبریک آی پاد تاچ توسط JailbreakMe در iOS 4.0.0