راهنمای نحوه ی انجام جیلبریک آی پد توسط JailbreakMe در 3.2.0 و 3.2.1

این راهنمایی است برای انجام جیلبریک آی پد در iOS 3.2 و 3.2.1 توسط  JailbreakMe ارائه شده توسط Comex.

ادامه مطلب راهنمای نحوه ی انجام جیلبریک آی پد توسط JailbreakMe در 3.2.0 و 3.2.1