Pod2g: عرضه عمومی جیلبریک برای دستگاه های +A5 حداقل هفته ها زمان نیاز دارد

Pod2g شخصی که با تلاش ها و حفره های یافت شده از طرف او جیلبریک Untethered برای فیرم ویر ۵ و ۵.۰.۱ حتی برای آی…

ادامه مطلب Pod2g: عرضه عمومی جیلبریک برای دستگاه های +A5 حداقل هفته ها زمان نیاز دارد

نزدیک شدن جیلبریک A5 به ارائه ی عمومی

جیلبریک Corona برای دستگاه های A5 به ارائه عمومی بسیار نزدیک شد. تیم رویایی این جیلبریک اطلاعاتی را برای آگاهی شما منتشر کرده اند. در…

ادامه مطلب نزدیک شدن جیلبریک A5 به ارائه ی عمومی