جیلبریک برای همه ی دستگاه ها(حتی آی فون 4) در iOS 4 ارائه شد.

Comex جیلبریک تمام دستگاه ها در iOS 4 را شامل آی فون 4 ارائه داد. او یک لینک به http://www.jailbreakme.com را توییت کرده است.

ادامه مطلب جیلبریک برای همه ی دستگاه ها(حتی آی فون 4) در iOS 4 ارائه شد.