پوشانده شدن حفره های جیلبریک Untethered و دانگرید در iOS 5

نسخه بتای دوم iOS 5 از سوی اپل برای دولوپرها منتشر شد. در حالیکه که این انتشار برای دولوپرها بسیار خوشحال کننده بود برای iPhone…

ادامه مطلب پوشانده شدن حفره های جیلبریک Untethered و دانگرید در iOS 5