تعریف حساب‌های کاربری جدید بر روی سیستم‌های مک؛

اگر تصمیم دارید تا امکان استفاده از سیستم مکینتاش خود را برای دیگر اعضای خانواده یا سایر همکاران در محیط کار فراهم کنید، می‌توانید به…

ادامه مطلب تعریف حساب‌های کاربری جدید بر روی سیستم‌های مک؛