مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja عضو تیم کرونیک

تیم اپلستان مصاحبه اختصاصی را با Joshua Hill همان P0sixninja بنیان گذار تیم کرونیک(Chronic-Dev)  انجام داده است که روز دوشنبه متن کامل این مصاحبه بر روی سایت اپلستان…

ادامه مطلب مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja عضو تیم کرونیک