Shut Down ٬ Sleep یا روشن نگه داشتن مک؟ کدام بهتر است؟

هنگامی که از مک خود استفاده نمی کنید آیا آن را خاموش کرده٬ به حالت Sleep می برید و یا روشن نگه می دارید؟ آیا…

ادامه مطلب Shut Down ٬ Sleep یا روشن نگه داشتن مک؟ کدام بهتر است؟