شرکت اپل و تولید خودروهای الکتریکی؛

سرانجام پس از حدس و گمان‌های بسیار، معمای خودرهای اسرارآمیز شرکت اپل نیز پاسخی درخور پیدا کرد و مشخص شد که شرکت اپل تصمیم گرفته…

ادامه مطلب شرکت اپل و تولید خودروهای الکتریکی؛