دستگاه‎های جدید اپل تی‎وی و رقابت با کنسول‌های بازی؛

به نظر می‌رسد که اپلی‌ها، طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای دستگاه‌های اپل تی‌وی این شرکت در سر دارند و بر پایه‌ی اخبار و شایعاتی که در روزها…

ادامه مطلب دستگاه‎های جدید اپل تی‎وی و رقابت با کنسول‌های بازی؛