چگونه می‌توان شماره تماسی را از قسمت SMS به دفترچه تلفن آیفون وارد کرد؟

سوال: آیا هیچ راهی‌ وجود دارد که شماره ی کسی‌ که به من SMS فرستاده است را مستقیم در دفترچه تلفن آیفون وارد کنم؟ بله،…

ادامه مطلب چگونه می‌توان شماره تماسی را از قسمت SMS به دفترچه تلفن آیفون وارد کرد؟