اپل چه نقشه ای برای دهمین سالگرد افتتاح فروشگاه های خود دارد؟

همین الآن از یک منبع موثق با خبر شدیم که ظاهرا اپل در تدارک کاری بزرگ برای این پنجشنبه (29 اردیبهشت) همزمان با دهمین سالگرد…

ادامه مطلب اپل چه نقشه ای برای دهمین سالگرد افتتاح فروشگاه های خود دارد؟