نگاهی به گذشته : دوربین دیجیتال QuickTake 150

ممکن است ندانید که اپل قبلا حتی دوربین دیجیتال نیز تولید کرده است. در اواسط دهه نود اپل سه دوربین دیجیتال با نام QuickTake تولید…

ادامه مطلب نگاهی به گذشته : دوربین دیجیتال QuickTake 150