ذخیره SHSH Blob برای آی پد۲

با ذخیره SHSH Blob برای هر فیرم ویری از دستگاه می توانید حتی با آپدیت به فیرم ویرهای جدیدتر در صورت نیاز به فیرم ویرهای…

ادامه مطلب ذخیره SHSH Blob برای آی پد۲