برنامه Tiny Umbrella با امکان ذخیره SHSH برای فیرم ویر ۵.۱ آپدیت شده است

برنامه Tiny Umbrella با امکان ذخیره SHSH برای فیرم ویر ۵.۱ آپدیت شده است. قبل از هر چیز شاید بخواهید بدانید SHSH Blob چیست و…

ادامه مطلب برنامه Tiny Umbrella با امکان ذخیره SHSH برای فیرم ویر ۵.۱ آپدیت شده است