تیم کووک پر درآمد ترین مدیرعامل آمریکا نام گرفت

داشتن سمت مدیرعامل در بزرگترین کمپانی دنیا شاید برخی اوقات به این معنا باشد که شما بیشترین در آمد را نسبت به همکاران خود در…

ادامه مطلب تیم کووک پر درآمد ترین مدیرعامل آمریکا نام گرفت