هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و سوم

در این شماره خواهید خواند: – گوگل به طور رسمی از تبلت Nexus 7 رونمایی کرد. – آیا اپل برنامه دارد تا پایان سال تغییرات…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره چهل و سوم