رأی گیری فصل ششم مسابقه عکاسی اپلستان (خوشمزه‌ها)

مهلت ارسال عکس برای فصل ششم مسابقه عکاسی اپلستان با موضوع خوشمزه‌ها، به پایان رسید. این فصل از مسابقه عکاسی اپلستان با استقبال بسیار زیادی…

ادامه مطلب رأی گیری فصل ششم مسابقه عکاسی اپلستان (خوشمزه‌ها)

رأی گیری فصل سوم مسابقه عکاسی اپلستان (سرزمین سایه‌ها)

مهلت ارسال عکس برای فصل سوم مسابقه عکاسی اپلستان با موضوع سرزمین سایه‌ها، به پایان رسید. داورانِ ما عکس‌های فرستاده شده رو با دقت بررسی…

ادامه مطلب رأی گیری فصل سوم مسابقه عکاسی اپلستان (سرزمین سایه‌ها)