نوبرانه‌های بهاره‌ی اپل در سال 2016 میلادی؛

سرانجام انتظارها به پایان رسید و اپلی‌ها در اولین رخداد سال 2016 میلادی خود میزبان علاقه‌مندان و مخاطبانی شدند که مشتاقانه برای ملاقات با محصولات…

ادامه مطلب نوبرانه‌های بهاره‌ی اپل در سال 2016 میلادی؛

نسل تازه‌ی دستگاه‌های اپل تی‌وی و انتظارات موجود؛

در حالی که هنوز هیچ خبری جامه‌ی شایعه را از تن بیرون نکرده است و لباس قطعیت نپوشیده است و هیچ اظهار نظر رسمی نیز…

ادامه مطلب نسل تازه‌ی دستگاه‌های اپل تی‌وی و انتظارات موجود؛