مک‌بوک‌های تازه‌ی اپل و وظیفه‌ی دشوار انتخاب؛

روز دوشنبه 18 اسفند ماه و رویداد Spring forward فرصت مناسبی بود تا چشم مخاطبان مشتاق محصولات اپل در کنار ساعت هوشمند این شرکت به…

ادامه مطلب مک‌بوک‌های تازه‌ی اپل و وظیفه‌ی دشوار انتخاب؛