نگاهی به آمار تهدید های جدید در سیستم عامل های موبایل

کمپانی امنیتی F-Secure با انتشار آماری٬ نتایج بررسی میزان تولید بدافزارها و تهدید های جدید برای سیستم عامل های موبایل در سال ۲۰۱۲ را بیان…

ادامه مطلب نگاهی به آمار تهدید های جدید در سیستم عامل های موبایل