ساختن زنگ ( رینگ تون ) آی فون تنها با داشتن آی تونز

برای ساختن رینگ تون برای آی فون راه های مختلف و برنامه های مختلفی وجود دارد. اما می توان اینکار را تنها با داشتن آی…

ادامه مطلب ساختن زنگ ( رینگ تون ) آی فون تنها با داشتن آی تونز