جانی ایو: نابغه پشت محصولات اپل ( آموزش بریتانیایی)

جانی ایو نابغه پشت محصولات اپل در این پست با دوره تحصیلات و روزها و پروژه‌های اولیه کاری جانی ایو٬ نابغه طراحی محصولات جادویی اپل…

ادامه مطلب جانی ایو: نابغه پشت محصولات اپل ( آموزش بریتانیایی)