نیاز اپل به یک ساختار سازمانی جدید

این کاریکاتور –که چند سالی هست در اینترنت دست به دست می چرخد- با نگاهی طنزآمیز، ساختار شرکت های بزرگ تکنولوژی را نشان می دهد.…

ادامه مطلب نیاز اپل به یک ساختار سازمانی جدید