اوتیسم و سندروم دان (قسمت اول)

با پیشرفت علم و فناوری، شیوه های آموزشی هم تغییرات زیادی کرده. آموزش کودکان استثنایی با بیماری های مثل “اوتیسم” و “سندروم دان” که شیوه…

ادامه مطلب اوتیسم و سندروم دان (قسمت اول)